Open main menu

Kom tillbaks senare

Schemat för konferensen har ännu inte fastställts men kommer att annonseras på denna sida i framtiden. Kom gärna tillbaks senare för mer detaljer.

 
The Wikimania 2007 schedule (Credit: Kat Walsh)