Open main menu

Проверете подоцна

Распоредот на активности за конференцијата сè уште не е утврден, и ќе биде објавен на оваа страница по извесно време. Вратете се на страницава подоцна за повеќе информации.